Vanskelig


Som ringspillet med vernet mål / vil lage ståhei, lage gnål, / vil all verdi en tenker på / som vernet bli en livløs å. /
Gamalt ordtak: Den som når til Åi, han slepp å grava Brunn.

Kommentarer