Tydelig


Hva en har fore i en stol / er ikke som for en fiol. / Men, er det utrygt, i det sold, / er stolen laget hold og vold. / Gamalt ordtak: Den som sit på Marki, han sig ikkje ned.

Kommentarer