Dårlig


Å være et slags bilde på / et før er ikke det å få. / En må helst gjøre noe selv, / som bekken, ved honnør til elv. / Gamalt ordtak: "Den som borgar er bunden."

Kommentarer