Dårete


Som utadvendt ved mange vis / gir kjernesprengning ingen pris. / Det bedre er å være før, / og virke sånn som ingen gjør. / Gamalt ordtak: Sjå ikkje etter Garden, men etter Karen.

Kommentarer